Domove za stare i bolesne Altina, Altina1 i Altina2 karakteriše visok kvalitet usluga: smeštaja, ishrane, lečenja i medicinske nege, lične higijene i higijene prostora, fizikalne terapije, pshiho-socijalne rehabilitacije, radno-okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti…

Ustanova zapošljava veći broj stručnog i ostalog osoblja u odnosu na propisane standarde resornog ministarstva što mnogo govori o visokim standardima ove ustanove. Našim korisnicima je omogućena svakodnevna poseta porodice i prijatelja.

ISHRANA

Hrana se priprema u moderno opremljenoj kuhinji, po HACCP standardima. Obroci su raznovrsni, služe se u sobama ili u trpezariji, zastupljene su sve vrste namirnica, a ishrana je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika. (standardni, dijetalni obroci, hrana za dijabetičare, miksirana hrana…) Jelovnik se pravi u dogovoru sa nutricionistom. Naši korisnici svakodnevno imaju tri glavna obroka i dve užine.

LIČNA HIGIJENA

Svakodnevno se sprovodi jutarnja i večernja toaleta za nepokretne korisnike, a kupanje je organizovano jednom nedeljno, po potrebi i češće. Šišanje, friziranje i usluge pedikira planiraju se u dogovoru sa korisnikom. Pranje ličnog rublja, garderobe, posteljine i peškira obavlja se u domskoj vešernici, a čišćenje podova u sobama je svakodnevno.

FIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevno, a u skladu sa medicinskim indikacijama. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle različitih preloma i povreda, za vreme oporavka posle moždanog udara, kod nepokretnih i ostalih korisnika, radi održavanja kondicije.
Naši fizioterapeuti koriste aparate novije generacije, i primenjuju: elektroterapiju, magnetoterapiju, ultrazvučnu terapiju, kineziterapiju.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Medicinsko osoblje brine o korisnicima 24h. Lekarske vizite su svakodnevne, a medicinske sestre sprovode propisanu terapiju (intra muskularnu, intra vensku, infuzionu terapiju), redovno kontrolišu vitalne funkcije (temperatura, pritisak, puls. Položaj tela nepokretnih korisnika, menja se na 2 sata, svih 24h.U situacijama kada se naglo pogorša zdravstveno stanje korisnika, pozivamo ekipe hitne medicinske pomoći.

KULTURNO ZABAVNE AKTIVNOSTI

Dva puta nedeljno, program vodi edukovani terapeut. Tada naši korisnici, u opuštenoj i vedroj, grupnoj atmosferi, vežbaju, čitaju zanimljive tekstove, aforizme, recituju, pevaju, rešavaju zagonetke itd.
Proslavljamo zajedno Novu godinu, crkvene praznike, krsne slave i rođendan svakog korisnika, a Dan doma Altina pripremamo i proslavljamo zajedno sa korisnicima, njihovim porodicama i prijateljima.

RADNO- OKUPACIONA TERAPIJA

Usluge radne terapije usmerene su na razvijanje, obnavljanje i održavanje motornih i kognitivno perceptivnih veština, a uključuje radnoterapijsku procenu, analizu i intervenciju. S tim ciljem organizuju se razne zabavne i društvene igre (karte, šah, domine, pikado), kreativne radionice, likovne i čitalačke i izrada ručnih radova. Sprovode se vežbe pamćenja kroz rešavanje ukršenih reči, zagonetki, kao i šetnje i vežbe uz fizioterapeuta.Trudimo se, da se naši korisnici osećaju dobro i žive kvalitetno, da imaju privatnost kad im je potrebna, a društvo kada oni žele.. Naša misija jeste, zadovoljan korisnik.

SOCIJAlNI RAD

Stručni socijalni rad obuhvata: prijem korisnika i pravljenje individualnog plana adaptacije (upoznavanje sa njihovim navikama, željama, potrebama i mogućnostima) na uslove života u domu, kroz individualni i grupni socioterapijski rad, podsticanje optimalnih životnih potencijala i rad na prevazilaženju životnih teškoća, poštovanje individualnih razlika, rad na održavanju veza između korisnika i porodice, pomoć u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i saradnja sa institucijama sistema.