Usluge fizikalne terapije

Šetnja

Šetnja

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevno, a u skladu sa medicinskim indikacijama, i u tome imamo značajne rezultate. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle različitih vrsta preloma i povreda, za vreme oporavka posle moždanog udara, kod nepokretnih i ostalih korisnika, radi održavanja kondicije.
Naši fizioterapeuti koriste aparate novije generacije, i primenjuju:

  • elektroterapiju,
  • magnetoterapiju,
  • ultrazvučnu terapiju,
  • kineziterapiju.