Akcija za sve nove korisnike od 24.11. - 31.12. 2017 cena 37 000 dinara

Stručno socijalni rad

Socijalni rad

Socijalni rad

Stručni socijalni rad obuhvata:

Prijem korisnika i pravljenje individualnog plana adaptacije (upoznavanje sa njihovim navikama, željama, potrebama i mogućnostima) na uslove života u domu, kroz individualni i grupni socioterapijski rad.

Podsticanje optimalnih životnih potencijala i rad na prevazilaženju životnih teškoća, poštovanje individualnih razlika, rad na održavanju veza između korisnika i porodice, pomoć u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i saradnja sa institucijama sistema.