Zdrava ishrana

Starenjem se menja sastav organizma, slabe čula mirisa i ukusa i slabije je izražen osećaj žeđi. Neuravnotežena ishrana tokom celog života, a posebno u starosti, može da poveća mogućnost pojave mnogih bolesti, poput osteoporoze, smanjene funkcije mozga, bolesti srca i raznih infekcija. Opasnost od pojave malnutricije, manjka hranljivih materija u organizmu, povećava se starenjem usled telesnih, psiholoških, socioloških i ekonomskih promena koje obeležavaju proces starenja