Posebna pažnja korisnika naših usluga posvećena je njihovom društvenom životu. Socijalni radnik i radni terapeut brinu o njihovom korisno utrošenom vremenu, obeležavaju se rođendani u saradnji sa porodicom, krsne slave i njima važni datumi. Organizuju se kreativne radionice i grupe (likovne, čitalačke radionice), izleti, posete pozorištima i dr. Tradicionalno organizujemo proslavu rođendana Doma kada sa našim prijateljima uživamo u predstavama, muzici, igri. Trudimo se da stvorimo prijatno okruženje, kako bi korisnicima u trećem dobu omogućili kvalitetan život. Pri tome se trudimo da svako ima privatnost kada mu je potrebna, a društvo kada ga želi.