Dom „Altina 1“ ima licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br.022-02-00146/2015-19 od 8.02.2016.

Kapacitet ovog doma je 77 korisnika koji su smešteni u jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe. Svaka soba ima svoje kupatilo. Sobe se nalaze u prizemlju (gde se nalaze i dnevni boravak i trpezarija), na prvom, drugom i trećem spratu. Zgrada ima lift, sobe i zgrada doma su klimatizovani, a ispred doma se nalazi prostrano dvorište sa letnjikovcem.
U domu „Altina 1“ smeštene su polupokretne, pokretne i dementne osobe. Svi korisnici imaju nadzor i stručnu medicinsku negu tokom 24h. Zdravstveno stanje korisnika se prati svakodnevno (merenje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, merenje telesne temperature, davanje propisane terapije, po potrebi infuzije…).

Stručno osoblje čini tim u čijem sastavu su: lekar opšte prakse, spec.neurologije, glavna sestra, medicinske sestre, negovateljice i fizioterapeut. Oni vode računa o zdravlju, rehabilitaciji i terapijama korisnika.

SOS tasteri kojima je dom opremljen omogućavaju korisnicima da u što kraćem vremenskom periodu pozovu medicinsku sestru. Korisnici imaju svakodnevnu pomoć u održavanju lične higijene, umivanju, pranju zuba, kupanju, presvlačenju, menjanju pelena… Socijalni radnik zaposlen u domu zadužen je za prijem i otpust korisnika, izradu individualnog plana usluge, kao i za pomoć prilikom adaptacije na život u domu.